اپلیکیشن آفساید

جامع ترین اپلیکیشن پیش بینی نتایج فوتبال

آفساید چیست؟


افساید کامل ترین اپلیکیشن موجود در زمینه ی فوتباله
با افساید میتونی مسابقات رو پیشبینی کنی و کلی جایزه باحال بگیری !
تو افساید برنامه بازی ها و جداول لیگ های معتبر دنیا هم موجوده !

جداول بازی ها

جوایز هفتگی ماهانه سالانه

برنامه بازی ها

پیشبینی های متنوع